Рішення про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Кам’янської тергромади

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Кам’янської міської ради

«Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Кам’янської міської територіальної громади»

Аналіз регуляторного впливу до проєкту регуляторного акта – рішення Кам’янської міської ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Кам’янської міської територіальної громади» (далі – проєкт рішення) проведено на виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308
«Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами.

Додаток 1
до Методики проведення
аналізу впливу регуляторного акта

 

І. Визначення проблеми.

 

Відповідно до пункту 2 статті 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» Правила утримання домашніх тварин встановлюються органами місцевого самоврядування.

Проєкт рішення підготовлений у зв’язку з необхідністю урегулювання правових відносин, які виникають між міською радою та фізичними особами, юридичними особами, громадськими формуваннями у зв’язку з утриманням домашніх тварин і поводженням з ними, а також недопущенням збільшення їх популяції внаслідок неконтрольованого розмноження домашніх тварин, приплід від якого опиняється на території Кам’янської міської територіальної громади.

На теперішній час на території Кам’янської міської територіальної громади склалася не проста ситуація стосовно безконтрольного знаходження домашніх тварин за межами помешкання власника, без супроводу власника, не достатньо контролюється правильність їх утримання, розмноження, своєчасність проведення вакцинації та стерилізації, що у подальшому призводить до збільшення популяції безпритульних тварин, які становлять підвищену небезпеку для життя та здоров’я мешканців громади, погіршення санітарно-епідеміологічного стану громади.

Недостатній рівень відповідальності власників тварин, відсутність обліку домашніх тварин та недостатня робота з власниками домашніх тварин, у тому числі в адміністративно-правовому полі, є серед ключових передумовою ситуацій, коли домашня тварина опиняється на вулиці. Тому у даній ситуації необхідне встановлення чітких правил і вимог до власників домашніх тварин.

Проєкт даного рішення міської ради, для ознайомлення та у разі наявності, надання зауважень та пропозицій, у 2023 році було направлено до громадських організацій у сфері захисту тварин, а саме: ГО «Товариство захисту тварин «Вірний друг», ГО «Кам’янське товариство захисту тварин «Зоодрузі», ГО «Улюблені тварини» та КУ «Притулок для тварин» КМР. Зауважень
та пропозицій щодо змісту проєкту рішення міської ради від зазначених вище громадських організацій до департаменту не надходило.

Одночасно, проєкт регуляторного акта – рішення Кам’янської міської ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Кам’янської міської територіальної громади» у січні 2024 року було винесено на розгляд координаційної ради з питань захисту тварин на території Кам’янської міської територіальної громади.

Сфера утримання домашніх тварин та поводження з ними регулюється низкою нормативно-правових актів: законами України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про систему громадського здоров’я», «Про ветеринарну медицину», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про благоустрій населених пунктів», постановами Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 №944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам» (зі змінами), від 10.11.2021 №1164 «Деякі питання щодо небезпечних порід собак», від 03.11.2023 №1171 «Про реалізацію експериментального проекту з проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин» тощо, однак є і неврегульовані питання, у зв’язку із чим підготовлено даний проєкт регуляторного акта.

Крім того, на теперішній час питання утримання домашніх тварин на території міста регулюється рішенням міської ради від 28.01.2010 №889-46/V «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин у місті Дніпродзержинськ». Альтернатива щодо використання у подальшому зазначеного вище рішення міської ради є неприйнятною насамперед через те, що діючі правила є застарілими та діють виключно на території міста.

Ринковий механізм це – це механізм взаємозв’язку і взаємодії основних елементів ринку: попиту, пропозиції, ціни, конкуренції та основних економічних законів ринку.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта та/або внесенням змін до нього, оскільки має свою специфіку та потребує прийняття оновленого, з урахуванням змін у законодавстві, регуляторного акта щодо встановлення на території Кам’янської міської територіальної громади єдиних прозорих правил щодо утримання домашніх тварин та посилення відповідальності власників тварин за їх утримання.

Адміністративною комісією при виконавчому комітеті Кам’янської міської ради за матеріалами, наданими Кам’янським РУП ГУ НП, в Дніпропетровській області, за порушення ст.154 «Порушення правил утримання собак і котів» КУпАП було розглянуто: у 2022 році 11 матеріалів про адміністративне правопорушення щодо утримання та поводження домашніх тварин, а за підсумками 2023 року – 14 матеріалів.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни – власники тварин так
Громадяни – мешканці міста так  
Держава, у тому числі органи місцевого самоврядування так
Суб’єкти господарювання,
у тому числі суб’єкти малого підприємництва
так

 

 

ПРОЄКТ

 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____сесія _____ скликання

РIШЕННЯ

_______________                                                                                                                  № __________

 

Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Камянської  міської територіальної громади

 

З метою належного утримання домашніх тварин та недопущення порушення законодавства у сфері захисту тварин від жорстокого поводження на території Кам’янської міської територіальної громади, забезпечення гуманного ставлення до тварин, санітарного-епідемічного благополуччя, керуючись законами України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про систему громадського здоров’я», «Про ветеринарну медицину», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про благоустрій населених пунктів», постановами Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 №944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам» (зі змінами), від 10.11.2021 №1164 «Деякі питання щодо небезпечних порід собак» та від 03.11.2023 №1171 «Про реалізацію експериментального проекту з проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин» та враховуючи ст.25, п.37² ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити «Правила утримання домашніх тварин на території Кам’янської міської територіальної громади», що додаються.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 28.01.2010 №889-46/V «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин в місті Дніпродзержинськ».
 3. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради, координацію – на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А., контроль – на постійну комісію міської ради з питань законності, правової, регуляторної та антикорупційної політики, розвитку підприємництва, депутатської діяльності та етики.

 

Міський голова                                                                       Андрій БІЛОУСОВ

Додаток

до рішення міської ради

від _________№_______

 

 

 

ПРАВИЛА

утримання домашніх тварин на території Камянської міської територіальної громади

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Правила утримання домашніх тварин на території Кам’янської міської територіальної громади (далі – Правила) спрямовані на врегулювання відносин у сфері поводження і утримання тварин на території Кам’янської міської територіальної громади, забезпечення сприятливих умов, безпечного спільного проживання людини і тварин, укріплення моральності та гуманності суспільства, захисту та запобігання стражданням і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захисту їх природних прав, забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, інших прав та законних інтересів громадян щодо поводження із тваринами, покращення екологічного, санітарно-ветеринарного та епідеміологічного стану на території Кам’янської міської територіальної громади.

 

1.2. Дія Правил поширюються на відносини, що виникають у зв’язку з утриманням та поводженням тварин у домашніх умовах та домашніх тварин у різних умовах.

Дія Правил поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

 

1.3. Фізичні та юридичні особи, громадські формування, які є власниками (утримувачами) тварин, зобов’язані дотримуватись вимог Європейської конвенції про захист домашніх тварин, законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про систему громадського здоров’я», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про благоустрій населених пунктів», постанов Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 №944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам» (зі змінами), від 10.11.2021 №1164 «Деякі питання щодо небезпечних порід собак» та від 03.11.2023 № 1171 «Про реалізацію експериментального проекту з проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин» та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб,
не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження.

 

2

 

1.4. Правила базуються на наступних принципах:

гуманного ставлення до тварин;

участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов’язаних з утриманням тварин;

обов’язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану на території Кам’янської міської територіальної громади;

забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин на території громади;

забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

заборони жорстоких методів позбавлення життя тварин;

відповідальності за жорстоке поводження з тваринами;

утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самим тваринам.

 

 1. Визначення термінів

 

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

агент з ідентифікації та реєстрації домашніх тварин – державний ветеринарний інспектор, офіційний ветеринарний лікар, уповноважений ветеринар, ліцензований лікар ветеринарної медицини, якому Держпродспоживслужбою надано повноваження щодо проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин, який пройшов процедуру електронної ідентифікації та автентифікації і авторизований в Єдиному державному реєстрі домашніх тварин відповідно до вимог цього Порядку для проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин;

біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним або біологічним способом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

власник домашньої тварини – фізична або юридична особа, яка здійснює догляд за домашньою твариною, що належить їй на праві власності, і несе відповідальність згідно із законом за стан та дії тварини;

гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорсткого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращанню якості їх життя тощо;

домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

 

3

 

експериментальна тварина – тварина, що використовується для проведення наукових дослідів, експериментів;

єдиний державний реєстр домашніх тварин – інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних, зберігання та надання інформації щодо домашніх тварин та їх власників/утримувачів;

жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, страждань, у тому числі спричинило тілесні ушкодження, каліцтво чи загибель, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, залишення тварин напризволяще, а також інші порушення правил утримання, поводження та транспортування тварин;

жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

ідентифікація домашніх тварин – процедура ототожнення домашніх тварин із засобами їх ідентифікації;

каліцтво тварини – тілесне ушкодження, що призвело до втрати будь-якого органу або частини тіла тварини та/або до втрати фізіологічної функції органу тварини;

реєстрація домашніх тварин – дія агента з ідентифікації домашніх тварин у Реєстрі домашніх тварин щодо внесення реєстрових даних (змін до них) про домашню тварину, її власника/утримувача, яка підтверджена накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа агента з ідентифікації домашніх тварин.

тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;

тестування собак – відбір для племінної роботи повноцінних за поведінковими реакціями собак, що відповідають вимогам стандарту;

тілесне ушкодження тварини – порушення анатомічної цілісності або фізіологічної функції органів і тканин тіла тварини, що виникає внаслідок дії одного чи декількох зовнішніх ушкоджуючих чинників;

утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Кримінальному кодексі України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про ветеринарну медицину», «Про захист населення від інфекційних хвороб», інших нормативно-правових актах та нормативних документах.

 

4

 

 1. Загальні вимоги щодо утримання та поводження з тваринами

 

3.1. Утримання та поводження з тваринами на території Кам’янської міської територіальної громади ґрунтується на таких принципах:

жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;

забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

заборона жорстоких методів умертвіння тварин, у тому числі отруєння тварин;

відповідальність за жорстоке поводження з тваринами і за порушення цих Правил;

утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині;

забезпечення безпеки життя та здоров’я людей при утриманні тварин;

дотримання санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил при утриманні і поводженні з тваринами.

 

3.2. При поводженні з тваринами не допускається:

використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин;

примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;

нанесення побоїв, травм, отруєння тварин;

використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо.

При проведенні больових процедур обов’язкове застосування знеболюючих препаратів.

 

3.3. Забороняється:

бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин;

дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії;

завдавати домашнім тваринам болю, страждання або пригнічення;

дресирувати тварин у спосіб, що завдає шкоди здоров’ю тварини та її загальному стану;

умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та речовин, що призводять до отруєння;

розводити тварин з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання;

розводити тварин зі спадково закріпленою агресивністю;

примушувати до нападу одних тварин на інших, у тому числі при тестуванні тварин;

застосовувати до тварин фармакологічні та механічні засоби допінгу;

жебракувати з тваринами;

 

5

 

залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше +20°С та менше +5°С;

замуровувати тварин у підвальних приміщеннях;

залишати домашню тварину прив’язаною, якщо довжина прив’язі становить менше 20 метрів, крім собак, що виконують сторожові функції, для яких така довжина має становити не менше 10 метрів;

незалежно від довжини прив’язі забороняється залишати тварин без можливості сховатися у приміщенні, споруді тощо, прив’язаною під дією прямого сонячного проміння при температурі повітря більше +20°С або менше 0°С;

залишати домашню тварину прив’язаною без нагляду у громадських місцях чи місцях скупчення людей (поблизу зупинок, магазинів тощо), а також прив’язувати тварин до транспортних засобів та примушувати до бігу за моторними транспортними засобами;

інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

 

3.4. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, а також задовольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологий режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

 

3.5. Умертвіння тварин допускається за умови дотримання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

 

3.6. Транспортування тварин.

При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їх потреби в їжі та воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього впливу.

Транспортний засіб, призначений для перевезення тварин, повинен бути спеціально оснащений для того, щоб виключати травмування або загибель тварин.

При завантаженні і розвантаженні тварин мають використовуватися пристрої і прийоми, що виключають травмування і загибель тварин.

Транспортування тварин різних видів проводиться роздільно, за винятком таких їх видів, які природно контактують один з одним або є нейтральними один до одного.

Загиблі тварини і ті, що не підлягають подальшому транспортуванню, повинні бути усунуті від інших на першій же стоянці.

Правила транспортування тварин затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 

6

 

Перевезення тварин у транспорті загального користування здійснюється відповідно до правил перевезення тварин у транспорті загального користування.

 

 1. Обов’язки та права власників домашніх та інших тварин

 

4.1. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані:

дотримуватися вимог цих Правил, вимог нормативно-правових актів, ветеринарних та санітарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також іншим тваринам;

забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;

дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримуються домашні тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття;

дбати про домашню тварину, забезпечити їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;

надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі подібними;

забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

тримати сторожових собак у вольєрі або на прив’язі і спускати їх з неї лише в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об’єкта або території;

забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), повідка, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;

забезпечити наявність нашийника;

не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин;

прибирати екскременти за своїми тваринами;

у разі смерті тварини у місячний термін повідомити заклад, який видав реєстраційне посвідчення, для внесення змін до загальної бази даних домашніх тварин;

здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов’язковим забезпеченням безпеки людей;

негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров’ю людині або іншим тваринам та негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила такі дії, у ветеринарну установу для огляду;

 

7

 

запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин, регулювати приплід тварин, у тому числі шляхом стерилізації.

відшкодовувати фізичним та юридичним особам збитки, що нанесені тваринами, у визначеному чинним законодавством порядку;

передати тварину у власність іншій особі або влаштувати до притулку (міні-притулку) для тварин, якщо відсутня можливість подальшого утримання тварини;

не допускати бездоглядного бродіння домашніх тварин (собак) вулицями, в парках населених пунктів, в місцях, облаштованих для відпочинку людей.

Власники тварин несуть особисту відповідальність за внесення інформації про домашню тварину до діючого обліку громади.

 

4.2. Власники тварин мають право:

утримувати домашніх тварин у квартирах, де проживає кілька сімей лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

у «зоокутках» дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів – з дозволу відповідного органу за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини;

у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив’язі або без неї;

юридичними особами: для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі;

для дослідної мети – у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках;

без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках.

навчати собак без повідців і намордників на спеціальних майданчиках для дресирування;

вигулювати їх у відведених для цього місцях вигулу в разі їхнього створення;

 

4.3. Забороняється утримувати тварин:

особам, на яких накладалося адміністративне стягнення або застосовувалися заходи впливу за вчинення правопорушення, пов’язаного з жорстоким поводженням з тваринами, – протягом року з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення чи застосування заходів впливу;

особам, які притягалися до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами або були звільнені від кримінальної відповідальності та    провадження    у   справі    закрито   за    нереабілітуючими    обставинами,

 

8

 

вироком суду або рішенням про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття провадження у справі за нереабілітуючими обставинами, або рішенням про застосування, продовження, зміну примусових заходів медичного чи виховного характеру.

 

 1. Знаходження домашніх тварин поза межами їх постійного утримання

 

5.1. Власники домашніх тварин та/або відповідальні особи за дорученням власника тварини (супроводжувальні особи) зобов’язані супроводжувати домашніх тварин поза межами її постійного утримання.

 

5.2. Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку (при вигулі собак потенційно небезпечних та які визначені потенційно небезпечними – не молодше 16-річного віку) та фізично спроможною керувати твариною.

 

5.3. Забороняється супроводжувати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

 

5.4. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

 

5.5. Забороняється супровід потенційно небезпечних собак та собак, які визнані небезпечними, особам, яким не виповнилося 16 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.

 

5.6. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір’я, організацій, підприємств тощо лише на повідку, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.

 

5.7. Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити:

безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою;

наявність повідка для здійснення вигулу собак та інших домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, поза місцем постійного утримання таких тварин, а також намордника на собаках порід, що включені до Переліку небезпечних порід собак, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками.

 

 

9

 

5.8. Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов’язана:

здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами;

прибирати екскременти за своїми тваринами у під’їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);

навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування.

Власники собак, яких визнано небезпечними, не мають права вигулювати таких собак без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин.

 

5.9. Не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів)
у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків, при проведенні масових заходів.

 

5.10. Забороняється купати тварин на території міських пляжів та у фонтанах.

 

5.11. Під час супроводження домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду, слід упереджувати можливість безконтрольного виходу тварини поза межі місця її утримання.

 

 1. Реєстрація домашніх тварин

 

6.1. Реєстрацію домашніх тварин здійснює Комунальна установа «Притулок для тварин» Кам’янської міської ради, установи ветеринарної медицини, інші установи та організації, що мають ліцензію на здійснення ветеринарної практики.

 

6.2. Після повноцінного запуску експериментального проекту з проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин, ідентифікація та реєстрація домашніх тварин буде проводитися агентами з ідентифікації домашніх тварин, відповідно до порядку реалізації експериментального проекту з проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2023 №1171 «Про реалізацію експериментального проекту з проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин».

 

6.3. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою:

єдиного їх обліку у населеному пункті;

контролю за чисельністю безпритульних тварин;

здійснення контролю за дотриманням ветеринарно – санітарних вимог;

 

10

 

забезпечення епізоотичного благополуччя;

вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних
з їх утриманням.

 

6.4. Обов’язковій реєстрації підлягають домашні тварини із тримісячного віку.

 

6.5. Заклади ветеринарної медицини у п’ятиденний термін з моменту реєстрації видають власнику зареєстрованої тварини ветеринарний паспорт та ознайомлюють з ветеринарно – санітарними вимогами до її утримання.

 

6.6. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження ветеринарного паспорта. Для проведення реєстрації власникам домашньої тварини надається паспорт, відповідний документ, який підтверджує право власності на цю тварину, ветеринарний документ встановленого зразка на тварину з відміткою про проведення необхідних досліджень та щеплень.

 

6.7. Породисті собаки, які належать власнику – члену кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у загальній базі даних собак та котів незалежно від реєстрації в організації. Крім того, власники собак, породи яких зазначені у переліку небезпечних порід собак, визначені у постанові Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 №1164 «Деякі питання щодо небезпечних порід собак» повинні до або під час реєстрації, перереєстрації, укласти договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. У разі відсутності договору реєстрація/перереєстрація не проводиться.

 

6.8. Перереєстрація домашніх тварин проводиться у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника. При перереєстрації видається нове посвідчення про реєстрацію без зміни реєстраційного номера, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.

Домашні тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються незареєстрованими. Для проведення перереєстрації власником домашньої тварини надається паспорт, відповідний документ, що підтверджує право власності на тварину, і попередньо видане реєстраційне посвідчення на домашню тварину встановленого зразка. При перереєстрації видається лише нове посвідчення про реєстрацію, без зміни реєстраційного номеру, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.

 

 1. Особливості утримання потенційно небезпечних домашніх тварин

 

7.1. Тримання собак, породи яких визнані як потенційно небезпечні є джерелом підвищеної небезпеки.

 

11

 

7.2. Власником собак, породи яких визнані як потенційно небезпечні, може бути фізична особа не молодшою 18-річного віку та є фізично спроможною керувати твариною.

 

7.3. Власник собак, породи яких визнані як потенційно небезпечні, зобов’язаний:

обов’язково пройти процедуру реєстрації та електронної ідентифікації тварини;

щорічно підтверджувати адаптованість тварини в умовах населеного пункту;

дотримуватися встановлених вимог до вигулу таких порід собак.

 

 1. Виховання гуманного ставлення до тварин

 

Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян, яке передбачає формування високого рівня їх екологічної свідомості та культури і забезпечується шляхом просвітницької роботи з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин серед населення та у дошкільних, загальноосвітніх закладах громади.

 

 1. Профілактика та протиепізоотичні заходи

 

9.1. Собаки та коти і інші тварини незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку повинні обов’язково щорічно бути щеплені проти сказу в закладах ветеринарної медицини або у лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

 

9.2. Усі власники тварин зобов’язані на вимогу посадових осіб закладів ветеринарної медицини надавати їх для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних  щеплень  та  обробок. У разі  виникнення підозри на наявність

у тварини захворювання власник повинен негайно її ізолювати і звернутися до ветеринарного лікаря. Тимчасова ізоляція тварин може проводитися у встановленому порядку, якщо вони є небезпечними для оточуючих.

 

9.3. У випадку укусу або травмування людини твариною власник або постраждала особа повинні негайно інформувати заклади охорони здоров’я і ветеринарної медицини.

 

9.4. Про кожний випадок укусу домашньої тварини дикою або безпритульною твариною, а також у разі підозри захворювання тварини на сказ власник повинен негайно повідомляти заклад ветеринарної медицини району та ізолювати таких тварин.

 

 

 

12

 

 1. Забезпечення контролю за додержанням Правил

 

10.1. Органи Національної поліції, у межах своєї компетенції, здійснюють контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів щодо утримання домашніх тварин і поводження з ними у населених пунктах, у разі виявлення порушень на власників тварин складають протоколи про адміністративні правопорушення.

 

10.2. Головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області, відповідно до покладених на нього завдань, у межах своєї компетенції здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства та вимог нормативно-правових актів у галузі ветеринарної медицини щодо утримання домашніх тварин і поводження з ними у населених пунктах.

 

10.3. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Кам’янської міської ради, відповідно до ст.218 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розглядає протоколи про адміністративні правопорушення та притягує власників тварин до адміністративної відповідальності відповідно до вищезазначеного Кодексу за недодержання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів з питання щодо утримання домашніх тварин і поводження з ними у населеному пункті.

 

10.4. Громадські організації (об’єднання) з питань захисту тварин або такі, що діють у сфері утримання домашніх тварин надають свої пропозиції, пов’язані з утриманням домашніх тварин, сприяють організації та проведенню загальноміських протиепізоотичних і протиепідемічних, інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань утримання тварин.

 

10.5. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

10.6. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Кам’янської міської ради у відповідності до чинного законодавства.

 

 

 

Секретар міської ради                                                        Наталія КТІТАРОВА

Вам буде цікаво

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *