День металургійної та гірничодобувної промисловості

Чорна металургія є важливою галуззю важкої промисловості, яка виступає фундаментом розвитку всього господарсьго комплексу України. Практично немає жодного промислового підприємства, яке у тій чи іншій мірі не використовувало б продукцію чорної металургії, адже чорні метали й дотепер залишаються основним конструкційним матеріалом. Від спроможності країни виготовляти чорні метали у достатній кількості та їх якості в значній мірі залежать рівень розвитку виробничих сил країни, темпи і масштаби її технічного прогресу. Чорна металургія впливає й на розвиток інших галузей господарства, так як виступає важливим споживачем палива, електроенергії та води.

Україна належить до країн Європи і світу з високим рівнем розвитку чорної металургії. Навіть в умовах економічної кризи вона поступається в Європі за показниками виробництва основної продукції цієї галузі тільки Німеччині. Продукція чорної металургії має також велике значення у зовнішній торгівлі України, так як є її головною експортною галуззю.

Названі п’ять вузлів чорної металургії утворені окремими центрами цієї галузі. Так, до складу Дніпропетровського вузла належать комбінати і заводи Дніпра, Кам’янського і Самари.

Одним із найпотужніших металургійних комбінатів країни — є “Дніпровський меткомбінат”, який розташований в нашому місті.

Будівництво заводу було розпочато в 1887 році (тоді ще в селі Кам’янське) представниками Південно-Руського Дніпровського металургійного товариства, які об’єднали капітали Варшавського сталеливарного заводу та бельгійського акціонерного товариства «Коккериль», а також французькими підприємцями.

Перша домена піч була задута 2 березня 1889 року. Ця дата розпочинає відлік історії Дніпровського металургійного комбінату довжиною в 130 років.

Напередодні 1-ї світової війни 1914-1918 років підприємством випускалось 13-14% всього виробленого в країні чавуну, сталі та прокату.

Робітники підприємства активно брали участь у революційному русі, страйках.

Зі зброєю в руках вони захищали Батьківщину в період громадянської війни.

Після тривалої консервації комбінат був введений в експлуатацію в квітні 1925 року. А до кінця цього року заробили перший і другий мартеновський, бессемеровський, рейкобалковий, залізопрокатний, листопрокатний цехи. А в наступному 1926 році, завод значно наблизився до виробництва довоєнного рівня. Також відбудовувались старі цехи і значно модернізовувались.

Завдяки цьому в 1940 році на підприємстві виплавляли в три рази більше чавуну, сталі і прокату ніж у 1913 році.

А потім почалась війна…

Не зважаючи на швидке приближення ворога «Дзержинка» продовжувала потужно працювати та готувати обладнання заводу до евакуації.

Після визволення міста від окупантів у жовтні 1943 року почалось відновлення міста та його головного підприємства.

Славну, а інколи важку історію має Дніпровський металургійний комбінат, яка знаходить своє відображення в документах архівного фонду, що зберігає архівне управління Кам’янської міської ради і Державний архів Дніпропетровської області.

Архівісти постійно вивчають та публікують архівні документи для вивчення та ознайомлення з ними мешканців територіальної громади.

Готуючи цю публікацію в обласному архіві був виявлений «Список лучших людей Днепровского государственного металлургического завода им. Дзержинского, представляемого для награждения в связи с 50-летием завода» (так у тексті, рос.мовою, документ зберігається в обласному архіві у справі
№ 142 за 1941 рік, фонд №2160-Р, арк.арк. 261-263)

Список

Лучших людей Днепровского государственного металлургического завода им. Дзержинского,

представляемого для награждения в связи с 50-летием завода

№№ п/п Фамилия, имя, отчество Цех Должность Год рожд. Нацио-нально-сть Партийность Общий стаж работы Стаж работы на заводе Краткая характеристика
Член или кандидат ВКП (б), ЛКСМ Стаж
1. КУЛЕШОВ Яков Васильевич Бессе-мер. Сменный начальник 1883 Русск. Член ВКП (б) 1930г. 41г. 41г. Лучший специалист по сталеварению, премирован значком лучшего сталевара СССР. Застрельщик стахановского движения. Активный участник забастовок 1905-1916 г.г.
2. ЩЕРБАКОВА

Нина

Ефремовна

Огнеупор-ный Зам.на-чальника 1907 ,, ,, 1932г. 4г. 4г. Специалист-керамик, рационализатор, организатор стахановских методов работы, общественница.
3. РОМАНОВ Николай Иванович Метал-локонстр. ,, 1882 ,, Б/парт. 41г. 41г. Участник забастовок 1905-1916г.г., активный участник завода после консервации, воспитатель кадров монтажников. Воспитал
3-х сыновей с высшим образованием, активный участник общественно-политической жизни цеха.
4. СКОРИК

Егор

Ефремович

Мартен №2 Сталевар печи №8 1912 Укр. ,, 8л. 8л. Стахановец, лучший организатор рабочего места, сплотил коллектив печи на протяжении 1938 г. – перевыполнял план. Передает опыт своей стахановской работы другим.
5. АЛЕКСЕЕВ

Петр

Васильевич

Доменн. Газовщик общего газа 1982 Русск. Член ВКП (б) 1932г. 36л. 35л. Участник забастовки 1903г. Репрессируется царским правительством. После отбытия наказания в 1905г. поступает обратно на завод. В 1905г. принимает активное участие в восстановлении и пуске доменных печей №№2, 3, 5 и 6. Воспитал кадры квалифицированных рабочих.
6. ФИЛИППОВ Александр Константинович ,, Мастер 1900 ,, ,, 1928г. 25л. 14л. Лучший мастер доменного цеха, награжден значком лучший доменщик Союза. Участник декабрьского Пленума ЦК ВКП (б) в 1935г. организатор соц.соревнования и стахановских методов работы. Общественный деятель цеха и завода.
7. КРАМЕР

Михаил

Филиппович

Мартен №3 Начальник цеха 1905 Еврей Член ВКП(б) 1924г. 18л. 4г. Инженер новатор. Организатор стахановских видов работы. Рационализатор производства. Систематически перевыполняет производственный план. Принимает активное участие в общественно-политической жизни цеха и завода.
8. ВОРОБЬЕВ Александр Федотович Униве-рсальный Оператор 1912 Укр. Член ВЛКСМ 1928г. 10л. 9л. Организатор стахановских методов работы. Систематически перевыполняет план от 110 до 150%. Сплотил коллектив, укрепил состояние трудовой дисциплины.
9. АНДРИЕНКО Илья Трофимович Железо-прокатн. Вальцов-щик 1887 Бело-рус. Член ВКП(б) 1930г. 39л. Лучший стахановец. Участник 1-го съезда ударников, участник съезда металлургов. Неоднократно премирован ценными подарками, принимает активное участие в общественной жизни цеха.
10. СВЕТЛЫЙ

Михаил

Семенович

Листо-прокатный Ст.резчик 1910 Укр. Б.п. 1935г. Лучший стахановец, хороший организатор, правильно расстанавливает людей, обучает кадры резчиков, дает высокие показатели роботы.
11. СИТЬКО

Владимир Иванович

Механичес-кий Начальник цеха 1909 Укр. Член ВКП(б) 1930 13л. 13л. Инженер, стахановец, организатор стахановских методов работы и рационализатор.
12. ТОЛКУНОВ

Лаврентий

Леонтьевич

Водоснабж. Механик 1883 Рус. Член ВКП(б) 1926 44 29л. Активный участник забастовок 1916г. был репрессирован царским правительством и сослан на фронт империалистической войны. Прекрасный организатор производства. Инициатор рационализаторских мероприятий. Мобилизовал коллектив на систематическое выполнение плана.
13. ЕВДОКИМОВ Алексей Максимович Мартен №3 Сталевар печи №13 1912 Укр. Б/парт. 9 лет Стахановец, новатор производства. Правильным ведением теплового режима добился высоких съемов стали. Организатор рабочего места.

 

14. СИЛЬЧЕНКО Феодосий Кириллович Мартен №3 Сталевар печи №13 1900 Укр. Б/парт. 14 л. Лучший сталевар завода, организатор стахановских методов работы. Систематически перевыполняет план. Принимает активное участие в общественно-политической жизни цеха и завода, участник УІІІ-го чрезвычайного съезда советов, член редакционной комиссии по Конституции.
15. МАНИДА
ИльяМихайлович
Литейный Мастер 1873 Укр. Б/парт. 52 г. 49 л. Участник забастовок 1905-1916 г.г. Изобретатель. Внес целый ряд предложений. Воспитал 2-х сыновей инженеров. Участвует в общественной жизни цеха.
16. ЛУФЕРЕНКО Иван

Ефимович

Мартен №1 Мастер 1906 Укр. Член ВКП(б) 1931 14 лет Стахановец, воспитал высококвалифицированные кадры сталеваров. Добился хороших результатов работы. Перевыполняет программу. Принимает участие в общественно-политической жизни цеха.
17. ПОЛЯКОВ Михаил Николаевич Кузнечный Нач.цеха 1984 Укр. Член ВКП(б) 1927 33 г. 27 л. Огромный опыт в работе, четкое руководство, внимательное и чуткое отношение к живым людям, прекрасная организация труда дала возможность коллективу из года в год увеличивать производство кузнечных поковок.
18. КРОТОВ

Иван

Хрисанфович

Заводо-управл. Технич.

директор

1907 Укр. Член ВКП(б) 1927 17 л. 17 л. Молодой энергичный инженер. Активный участник проектирования и постройки агломерационного цеха, которым освоена техническая мощность. Организатор стахановского движения на заводе. Активный участник общественно-политической жизни, член бюро районного комитета партии.
19. КОТОВ

Иван

Михайлович

Мартен №2 Сталевар 1872 Рус. Б/парт. 40 л. 40 л. Стахановец-сталевар. За время работы взысканий не имеет, премирован. В общественной жизни принимает участие.
20. ШЕВЧЕНКО

Никифор

Александрович

Рельсобало-чный Машинист вентиля-тора 1883 Укр. Б/парт. 47 л. 47 л. Стахановец. Передает опыт работы своему коллективу. Хорошо дисциплинирован. В общественной жизни принимает участие.
21. ФОМЕНКО Николай Михайлович Униве-рсальный Начальник цеха 1903 Укр. Член ВКП(б) 1929 23 г. 23 г. Инженер-стахановец. Новатор производства. Организовал работу коллектива на систематическое выполнение плана до 150%. Воспитатель новых кадров рабочих.
22. ТРУШИН

Фрол

Ильич

Мартен №2 Обер-мастер. 1878 Русск. Член ВКП(б) 1931 43 г. 41 г. Опытный мастер. Рационализатор. Внес целый ряд предложений изменения конструкций печей. Добился высокой стойкости печей и сводов. Воспитал 4-х сыновей инженеров. Член Городского Совета. Активный участник общественно-политической жизни цеха.
23. МОРОЗОВ Николай Андреевич Главная

к-ра.

Кальку-лятор. 1889 Укр. Б/парт. 38 л. Ударник. Воспитанник кадров счетоводов. Примерный интеллигент завода.

 

ДИРЕКТОР ЗАВОДА:                                                             /РЕЗНИКОВ С.И./

СЕКРЕТАРЬ РК КП/б/У:                                                          /ГУРОВ/

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАВКОМА

МЕТАЛЛУРГОВ ЮГА:                                                           /АКСЕНОВ К.П./

Можливо, переглянувши ці прізвища та імена людей, короткі характеристики на них, що викликають добрі спогади, хтось згадає світлою пам’яттю своїх предків, бо родинних династій на заводі було ой як немало.

Підготовлено архівним управлінням на підставі історичної довідки до фонду та архівних документів.

Вам буде цікаво

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *