Сімейні форми виховання в нашому місті

Кам`янське – наша рідна домівка, яка єднає всіх нас, таких різних за віком, долею, уподобаннями.

Звичайно – діти, це окрема категорія жителів міста, попереду у кожного з них – ціле життя, сповнене радощами і відкриттями.

Від вміння дорослих виростити щасливих дітей, повноцінних та гармонійних особистостей, залежить наш майбутній добробут, розквіт рідного міста.

Питання  захисту прав дітей на сьогодні є одним із пріоритетних напрямків реалізації  державної політики. Конвенцією ООН про права дитини визначено,  що дитині для повного і гармонійного розвитку  необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові           та розуміння. Але, на жаль, є діти,  які не можуть  проживати з рідними батьками, на жаль, в інституційних закладах ще виховується незначна кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.         Саме для таких дітей  необхідно розвивати  альтернативні форми сімейного виховання.

Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання та створює умови для їх розвитку,  надаючи сім’ям,  які приймають на виховання дітей-сиріт     і дітей, позбавлених батьківського піклування, матеріальну та соціальну підтримку.

З метою реалізації державної програми в місті діє Програма захисту прав дітей та розвиток сімейних форм виховання на 2021 – 2025 роки.

В нашому місті проживає майже 40 тисяч дітей, з них 618 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебувають на первинному обліку служби у справах дітей міської ради.  Із загальної кількості дітей 559 дітей влаштовано до сімейних форм виховання.

Законодавством визначено 4 форми  сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: це усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі  будинки сімейного типу.

Усиновлення – це прийняття дитини у сім’ю на правах рідної.  Тільки ця форма  влаштування з усіх існуючих має наслідком втрату дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

На рівні держави визначено свято День усиновлення. Це порівняно молоде свято України, яке відзначається з 2009-го року 30 вересня відповідно до Указу Президента України та збігається із днем християнського свята Віри, Надії, Любові  та матері їхньої Софії. В Указі наголошується суспільна значущість усиновлення (і удочеріння) у забезпеченні права кожної дитини на виховання в сім’ї.

Усиновлення  породжує між батьками (усиновителями) та дитиною взаємні права та обов’язки, які передбачені Сімейним кодексом України для батьків та їхніх біологічних дітей.

Дитина може бути усиновлена з будь-якої форми влаштування,  якщо вона перебуває на обліку, як дитина, котра підлягає  усиновленню.

На облік беруться: діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти, батьки яких дали згоду на усиновлення.

Дитина береться на облік за наявності таких документів:

– для дитини-сироти – свідоцтва про смерть батьків, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про їх смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

для дитини, батьки якої:

– позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми або недієздатними – рішення суду;

– оголошені померлими – свідоцтва про смерть батьків, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду, або документа про їх смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

– невідомі, для підкинутої або знайденої дитини – акта органу Національної поліції та закладу охорони здоров’я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку, складеного за формою, затвердженою МОЗ та МВС;

– для дитини, яку не забрали з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я з підтверджуючими документами;

– для дитини, батьки якої дали згоду на усиновлення, – письмової згоди батьків на усиновлення дитини, засвідченої нотаріусом.

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються       із заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. Заяву повинно бути написано в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчено ним. У заяві зазначається адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання – адреса кожного з них), дані паспорта громадянина України, номер телефону та електронна адреса. У разі коли один із подружжя не може особисто з’явитися до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

Разом із заявою подаються документи, які визначені законодавством.

Під час приймання документів заявникам роз’яснюються порядок та умови усиновлення, права і обов’язки кандидатів в усиновлювачі, правові наслідки усиновлення, порядок здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновленої дитини як на території України, так і за її межами. Служба у справах дітей доводить заявникам до відома інформацію про те, що здійснюється контроль за цільовим використанням допомоги під час усиновлення дитини. Кожному подружжю, які усиновили дитину держава виплачує кошти, що передбачені при народжені першої дитини.

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, проходять курс підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за спеціальною програмою.

Протягом десяти робочих днів після надходження заяви та всіх документів, на бланку служби у справах дітей, оформляється висновок про можливість бути усиновлювачами, який пронумеровується, прошнуровується, підписується керівником, засвідчується печаткою та видається кандидатам в усиновлювачі.

Разом із висновком повертаються пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника служби у справах дітей документи, подані кандидатами в усиновлювачі, із зазначенням служби у справах дітей, в якій вони перебувають на обліку, та облікового номера.

Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами становить один рік з дати видачі і може бути продовжений, але не більше як на два роки.

Служба у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі після взяття їх на облік ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на місцевому обліку та можуть бути усиновлені, з урахуванням рекомендацій, зазначених у висновку про можливість бути усиновлювачами та видають їм направлення для знайомства з дитиною.

Інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, надається особисто кандидатам в усиновлювачі (якщо усиновлювачами є подружжя – кожному з них) під час прийому в службі у справах дітей.

Кандидати в усиновлювачі знайомляться з дитиною за місцем її проживання (перебування) у присутності представника служби у справах дітей, працівників дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина; прийомних батьків; батьків-вихователів; опікунів; піклувальників. Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини із заявою про бажання усиновити дитину, яка складається українською мовою.

Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини протягом 10 робочих днів від дня надходження заяви кандидатів в усиновлювачі з’ясовує, чи згодна дитина на усиновлення та готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини до суду.

Для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини на усиновлення надається письмово або усно залежно від віку та стану здоров’я дитини.

Суд, який прийняв рішення про усиновлення дитини, видає службі у справах дітей засвідчене в установленому порядку рішення про усиновлення дитини. На теперішній час 4 подружніх пари перебувають на обліку як кандидати в усиновлювачі. У першому півріччі 2021 року 5 дітей, вже усиновили, вони знайшли свою нову родину, але 158 дітей, які можуть бути усиновлені, чекають своїх нових батьків.

Опіка, піклування встановлюється для виховання дітей,  які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, при прийнятті рішення про відібрання в них дитини і передачу її під опіку,  хвороби  батьків чи інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів таких дітей.

Опіка  встановлюється над дітьми,  які не досягли 14-ти років і  залишилися без батьківського  піклування. Піклування – над неповнолітніми з 14 до 18 років.

В нашому місті виховується 413 дітей під опікою, опікуни отримують від держави підтримку – щомісяця 2,5 прожиткових мінімума на дитину відповідного віку.

Хто хоче мати велику родину і подарувати  сімейну  турботу дитині – створіть дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю.

Прийомна  сім’я – сім’я  або окрема особа,  яка не перебуває у шлюбі,  що добровільно за плату взяла на виховання та спільне  проживання  від одного до чотирьох  дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування.

За прийомними дітьми  зберігаються  пільги і державні гарантії, передбачені законодавством для дітей-сиріт і дітей,  позбавлених  батьківського піклування.

Фінансування прийомних сімей здійснюється за рахунок державного бюджету. Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Батькам за виховання платиться заробітна плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи.

В місті  функціонує 18 прийомних сімей, в яких виховується 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) – окрема сім’я,  що створюється за бажанням  подружжя або  окремої особи,  яка не перебуває у шлюбі,  які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна  кількість дітей у ДБСТ не повинна перевищувати 10 осіб,  враховуючи  рідних  дітей.

За дітьми-вихованцями  зберігаються  пільги і державні гарантії,  передбачені законодавством для дітей-сиріт і дітей,  позбавлених батьківського  піклування.

Фінансування дитячих будинків сімейного типу здійснюється за рахунок державного бюджету. Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Батькам-вихователям за виховання дітей призначається і виплачується грошове забезпечення в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину-вихованця.

Державна соціальна допомога та грошове забезпечення призначається і виплачується щомісяця кожному з батьків-вихователів. Порядок призначення і виплати грошового забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України.

На теперішній час в місті функціонує 17 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 110 дітей.

Шановні мешканці нашого міста!

Якщо Ви маєте невичерпно добру душу, серце наповнене теплом і любов’ю та готові приголубити дитину, що позбавлена сімейного затишку, звертайтеся до служби у справах дітей міської ради.

Ми чекаємо на вас за адресою: просп.Свободи,2/1, 2-й поверх.

Контактні телефони: (0569) 56-06-47, 56-06-45, 56-06-48.

Служба у справах дітей міської ради

Вам буде цікаво

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *