Рішення Кам’янської міської ради

Про затвердження Положення про

громадські слухання щодо отримання

суб’єктами господарювання, які

провадять свою діяльність на території

міста Камянське, дозволів на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне

повітря стаціонарними джерелами

 

З метою сприяння захисту права кожної людини жити в навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров’я та добробуту, здійснення контролю
за додержанням природоохоронного законодавства, забезпечення участі членів територіальної громади міста Кам’янське у прийнятті рішень, які можуть впливати на довкілля, на виконання рішення міської ради від 26.02.2021      №153-05/VIII «Про ініціювання проведення міських громадських слухань», керуючись ст.28 Статуту територіальної громади міста Кам’янське, підпунктом 1 п.б) ч.1 ст.33, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про громадські слухання щодо отримання суб’єктами господарювання, які провадять свою діяльність на території міста Кам’янське, дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами згідно з додатком.
 2. Департаменту екології та природних ресурсів Кам’янської міської ради протягом 10 днів після прийняття цього рішення забезпечити його оприлюднення у міських засобах масової інформації та розміщення  на офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет.
 3. Визначити, що акти органів місцевого самоврядування, прийняті до набрання чинності цього рішення, діють у частині, що не суперечить цьому рішенню та чинному законодавству України.
 4. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент екології та природних ресурсів міської ради та відділ діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради, координацію – на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А.                   та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради Колісніченко С.С., контроль – на постійну комісію міської ради з питань екології, промислової політики, економіки, праці, енергозбереження та постійну комісію міської ради з питань законності, правової, регуляторної та антикорупційної політики, розвитку підприємництва, депутатської діяльності та етики.

 

Міський голова                                                                      Андрій БІЛОУСОВ

 

Додаток

до рішення міської ради

від 28,07.2021 261-09/VIII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадські слухання щодо отримання суб’єктами господарювання,

 які провадять свою діяльність на території міста Кам’янське, дозволів

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

 

Це Положення про громадські слухання щодо отримання суб’єктами господарювання, які провадять свою діяльність на території міста Кам’янське, дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (далі – Положення) встановлює порядок ініціювання, підготовки             та проведення громадських слухань та врахування їх результатів органами                   та посадовими особами місцевого самоврядування територіальної громади міста Кам’янське (далі – громада).

Положення розроблене з метою сприяння захисту права кожної людини нинішнього і прийдешніх поколінь жити в навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров’я та добробуту, забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля, здійснення контролю за додержанням природоохоронного законодавства, захисту прав та інтересів територіальної громади міста Кам’янське, забезпечення участі членів територіальної громади міста Кам’янське у прийняті рішень, які можуть впливати на довкілля.

Правовим підґрунтям Положення є – Конституція України, Орхуська Конвенція, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про охорону атмосферного повітря», Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №302, Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2001 року №771, Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 18 грудня 2003 року №168, Статут територіальної громади міста Кам’янське.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Громадські слухання є однією з форм безпосередньої участі членів територіальної громади міста Кам’янське у здійсненні повноважень місцевого самоврядування, які передбачені статтею 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також – однією зі складових процедури отримання суб’єктами господарювання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що передбачено ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», згаданими вище Постановами Кабінету Міністрів України та положеннями інших законодавчих актів України.
  • Територіальна громада міста Кам’янське має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Кам’янської міської ради (далі – ради), службовими особами її виконавчих органів, Кам’янським міським головою (далі – головою), іншими посадовими особами місцевого самоврядування міста Кам’янське, представниками суб’єктів господарювання, які мають намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, під час яких члени громади можуть заслуховувати їх, звертатися з запитами щодо надання інформації, роз’яснень, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань, пов’язаних з отриманням дозволів суб’єктами господарювання, які провадять свою діяльність на території міста Кам’янське, дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
  • Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій, поданих до початку або під час                    їх проведення.
  • Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях.
  • Громадські слухання мають відкритий характер. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях.
  • Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на офіційному веб-сайті Кам’янської міської ради у розділі «Інформація громаді» — «Громадські слухання» та, за необхідності, можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.
  • Кожен має право виступити на громадських слуханнях в порядку, встановленому цим Положенням.
  • Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.
  • Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.
  • Подані на громадських слуханнях пропозиції та зауваження, в межах компетенції, розглядаються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим Положенням строки та/або доводяться до відома відповідних органів, для врахування при прийнятті рішення щодо видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
  • У разі розгляду зауважень пропозиції від громадськості органами місцевого самоврядування, такими органами обов’язково приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення кожної пропозиції.
  • Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що пов’язані з наміром суб’єктів господарювання, які провадять свою господарську діяльність на території міста Кам’янське, отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. В тому числі, але не виключно обговорення:
   • обгрунтовуючих документів на викиди;
   • документів з інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин, оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря;
   • планів заходів щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин;
   • планів заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації причин і наслідків забруднення атмосферного повітря, остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин                           в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан, запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва, здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди;
   • обґрунтовуння розмірів нормативних санітарно-захисних зон, оцінки витрат, пов`язаних з реалізацією заходів щодо їх створення;
   • оцінки та аналізу витрат, пов’язаних з реалізацією запланованих заходів щодо запобігання забрудненню атмосферного повітря;
   • питань, що пов’язані з наслідком діяльності суб’єктів господарювання та впливом такої діяльності на здоров’я членів територіальної громади міста Кам’янське.
 1. ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
  • Ініціатором громадських слухань може бути:
   • міський голова;
   • депутати Кам’янської міської ради;
   • виконавчий комітет Кам’янської міської ради;
   • суб’єкт господарювання, який має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
  • Рішення про ініціювання проведення громадських слухань може прийматися міським головою одноосібно. У такому випадку правовою підставою для проведення громадських слухань є розпорядження міського голови.
  • Рішення про ініціювання проведення громадських слухань міською радою приймається на засіданні сесії. У такому випадку правовою підставою для проведення громадських слухань є рішення міської ради, прийняте простою більшістю голосів від кількості депутатів ради.
  • Рішення про проведення громадських слухань виконавчим комітетом приймається на засіданні виконавчого комітету. У такому випадку правовою підставою для проведення слухань є рішення виконавчого комітету, прийняте більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету та підписане міським головою.
  • Суб’єкт господарювання, який має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, ініціює проведення громадських слухань шляхом оприлюднення оголошення проведення громадських слухань в засобах масових інформації, на власному веб-сайті, а також – шляхом подання повідомлення виконавчому комітету Кам’янської міської ради. Повідомлення має містити інформацію про предмет громадських слухань (проблема, питання, проєкт рішення та інше), що пропонується до розгляду, прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські слухання, дата, час та місце запланованих громадських слухань, прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти суб’єкта господарювання, список і контакти осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань, якщо є необхідність його створення (не більше п’яти). Група має бути не більше 10 осіб.

До повідомлення в обов’язковому порядку додаються документи,                    що визначені п.4 Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ,  організацій та громадян — підприємців, які  отримали такі дозволи, затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №302. Повідомлення оприлюднюється                    та подається не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до бажаної дати проведення слухань.

 • У разі ініціювання громадських слухань особами відмінними від суб’єкта господарювання, який має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, до заяви, а також у процесі підготовки громадських слухань –                                      до дня  їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали                        та проєкти документів, що виносяться на слухання.
 • Проводити громадські слухання можна за умови обов’язкового завчасного сповіщення про це виконавчий комітет міської ради для здійснення підготовчих заходів, а саме: забезпечення безперешкодного проведення громадянами слухань; підтримання громадського порядку, охорони прав і свобод інших людей; перевірки відповідності проведення таких слухань законодавству тощо.

 

 1. ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
  • Протягом десяти робочих днів з моменту отримання міським головою/виконавчим комітетом заяви/повідомлення з ініціативою щодо проведення громадських слухань міський голова своїм розпорядженням офіційно оголошує дату, час, місце проведення та порядок денний слухань громадян з обов’язковим врахуванням пропозицій осіб, які ініціювали їх проведення.
  • Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території відповідної частини міста Кам’янське.
  • Керівництво та координація процесом підготовки громадських слухань покладається на суб’єкта ініціативи або на особу чи групу осіб, повноважних представляти суб’єкта ініціативи. У триденний термін з часу прийняття розпорядження міського голови про проведення громадських слухань створюється робоча група з підготовки громадських слухань (далі — робоча група). Кількість осіб, що входять до робочої групи, не повинна бути меншою 5 і більшою 10 осіб. На робочу групу покладаються організаційно-забезпечувальні функції, підготовка проєктів резолюцій тощо.
  • До складу робочої групи входять представники ініціатора громадських слухань, депутати міської ради, представник відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради, посадові особи, діяльність яких напряму пов’язана з предметом громадських слухань, представники громадськості, представник ініціатора проведення громадських слухань, інші зацікавлені особи.
  • Організаційне забезпечення роботи робочої групи здійснює відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради в тісній співпраці з ініціатором громадських слухань
  • Робоча група відповідає за складання проєктів підсумкових документів громадських слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій, звернень тощо) і за підготовку матеріалів, що надаються учасникам громадських слухань перед їх початком, а також забезпечує підготовку проєктів порядку денного та регламенту громадських слухань.
  • Пропозиції робочої групи розміщуються на офіційному вебсайті Кам’янської міської ради у розділі «Інформація громаді» — «Громадські слухання» та можуть поширюватися в засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.
  • За рекомендацією робочої групи розпорядженням міського голови можуть бути утворені експертні групи. Вони готують експертні висновки з питань, які виносяться на громадські слухання, та доповідають                            по них  на громадських слуханнях.
  • У разі якщо робочу групу не створено, її повноваження виконує уповноважена посадова особа або відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради.
  • Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрації комунальних підприємств, установ та організацій, а також суб’єкт господарювання, який має намір отримати дозвіл, сприяють проведенню громадських слухань і надають необхідні матеріали та інформацію на прохання ініціаторів, робочої групи, або до відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради.
 2. ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
  • Про організацію та проведення громадських слухань членів громади повідомляють невідкладно з моменту прийняття посадовими особами відповідного розпорядження, але не пізніше семи календарних днів до дня їх проведення.
  • Інформаційні повідомлення про організацію та проведення громадських слухань та відповідні матеріали обов’язково розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради. Також вони можуть поширюватися              в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.
  • В інформаційному повідомленні має бути вичерпна інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань, їх ініціатора, предмет, а також про те, де, в які дні та години члени громади можуть ознайомитися                   з матеріалами громадських слухань у приміщенні ради чи іншому пристосованому для цього приміщенні.
  • Оголошення про дату, час, місце і предмет громадських слухань також розміщується на дошках оголошень міста Кам‘янське.
 3. ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
  • Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їх ініціаторів, авторів проєктів документів (актів), які виносяться на громадські слухання, представників профільних комісій міської ради та виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів і посадових осіб, звітування яких  є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях              не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання                   їх такими, що не відбулися.
  • Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, їх проведення може висвітлюватися засобами масової інформації.
  • Члени громади приходять на слухання вільно, відповідно до оголошення про громадські слухання. Якщо приміщення, в якому призначено проведення слухань, не може вмістити всіх бажаючих членів громади, голова зобов’язаний призначити додаткові слухання в порядку, передбаченому  цим Положенням.
  • На громадські слухання, в обов’язковому порядку, запрошується представник суб’єкта господарювання, який має намір отримати дозвіл на викиди, для надання пояснень щодо предмету обговорень громадських слухань.
  • На громадські слухання можуть бути запрошені народні депутати України, депутати міської ради міста Кам’янське, представники органів виконавчої влади, представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, фахівці з питань, що є предметом громадських слухань, тощо.
 4. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА ПРАВО ГОЛОСУ НА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАННЯХ.
  • До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських слухань. Незареєстровані особи не можуть брати участі у голосуванні за проєкти резолюцій громадських слухань, але можуть бути присутні на слуханнях, за умови якщо після завершення реєстрації учасників громадських слухань приміщення може вмістити всіх бажаючих.
  • Для реєстрації фізичним особам необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший паспортний документ. У списку учасників громадських слухань зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх народження, місце реєстрації, місце роботи або рід занять. Учасник слухань підтверджує достовірність зазначеної інформації своїм особистим підписом у списку реєстрації учасників громадських слухань.
  • Для реєстрації представників громадських об’єднань необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший паспортний документ, документ, що підтверджує повноваження представляти громадське об’єднання (довіреність, протокол, наказ про призначення, тощо) та підтвердити достовірність зазначеної інформації своїм особистим підписом у списку реєстрації учасників громадських слухань.
  • Усі особи, які беруть участь у громадських слуханнях, надають згоду на обробку наданих ними персональних даних у межах та у спосіб, необхідний для організації та врахування результатів громадських слухань. Про надання цієї згоди та обсяги обробки персональних даних учасників громадських слухань має бути зроблений відповідний застережний напис на кожному аркуші списку реєстрації учасників громадських слухань. Ініціатор (ініціатори) громадських слухань несе (несуть) відповідальність за обробку персональних даних зазначених осіб, про що також має бути зроблений відповідний запис на кожному аркуші списку реєстрації учасників громадських слухань.
  • Відмова від надання документів, визначених Положенням, або відмова від надання згоди на обробку персональних даних є підставою недопуску особи до голосування на громадських слуханнях, та допуску до приміщення, де вони проходитимуть, у відповідності з п.6.1 цього Положення.
  • Зареєстрованими особам, які мають право голосу на громадських слуханнях, під час реєстрації видають картку учасника громадських слухань, форма якої затверджується робочою групою.
  • Право голосу на громадських слуханнях мають тільки повнолітні члени громади та повноважні представники громадських об’єднань, що зареєстровані в межах міста Кам’янське.
 5. ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
  • Головує на громадських слуханнях міський голова або, за його дорученням, секретар міської ради чи інша посадова особа міської ради.
  • Розпорядженням міського голови призначається головуючий та секретар громадських слухань.
  • Головуючий організовує обрання лічильної комісії громадських слухань. Членами лічильної комісії не можуть бути представники суб’єкта господарювання, який має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, членами лічильної комісії також не можуть бути голова та секретар громадських слухань.
  • Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку, підписує протокол громадських слухань. Якщо головуючий зловживає своїми правами, то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.
  • Секретар громадських слухань веде, підписує та передає до виконавчого комітету міської ради на ім’я міського голови протокол громадських слухань у порядку, передбаченому цим Положенням.
  • Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських слухань, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням картки учасник громадських слухань.
 6. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА РЕГЛАМЕНТ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
  • До початку обговорення та прийняття рішень щодо питань, винесених на громадські слухання, шляхом голосування затверджуються регламент проведення та порядок денний громадських слухань.
  • Регламентом визначається час, відведений для доповідей (співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має передбачати:
   • доповіді представника ініціатора громадських слухань, доповідь суб’єкта господарювання, який має намір отримати дозвіл, доповідь запрошених осіб;
   • виступи представників організаційного комітету та експертних груп (якщо вони створені), залучених фахівців;
   • запитання, виступи учасників громадських слухань, прийняття рішення щодо питання, винесеного на громадські слухання;
   • надання зауважень та пропозиції;
  • Порядок денний громадських слухань включає:
   • доповідь;
   • співдоповідь (співдоповіді);
   • запитання;
   • виступи (обговорення);
   • надання зауважень та пропозицій з питань, що стосуються громадських слухань;
   • прийняття проєкту резолюції громадських слухань;
   • внесення поправок до проекту резолюції;
   • прийняття резолюції слухань.
  • Не допускається розгляд питань та прийняття резолюцій, що не стосуються теми слухань та не були внесені до порядку денного громадських слухань.
  • Не допускаються виступи та поширення на громадських слуханнях матеріалів політичного характеру.
 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
  • Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватися інакше, ніж у порядку, визначеному         цим Положенням  та регламентом слухань.
  • Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмета слухань, перевищує встановлений регламент, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками чи інших форм нетерпимості                  або в інший спосіб порушує вимоги законів України.
  • Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.
  • У випадку порушення вимог цього Положення чи інших нормативно-правових актів більшістю голосів учасників громадських слухань може бути прийняте рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські слухання. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.
  • Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі. За наявності організаційно-технічної можливості рада чи ініціатор слухань може забезпечувати їх веб-трансляцію, аудіо-, фото- та/або відеофіксацію. Кожен учасник громадських слухань, а також присутні на слуханнях представники засобів масової інформації мають право здійснювати аудіо, фото- та/або відеофіксацію чи веб-трансляцію громадських слухань, якщо це не перешкоджає їх проведенню.
  • Голосування щодо прийняття або відхилення відповідного питання порядку денного та/або внесених учасниками громадських слухань пропозицій здійснюється шляхом підняття рук особами, які мають право голосу під час громадських слухань, що підтверджується виданою під час реєстрації карткою учасника громадських слухань та/або з використанням бюлетенів, форма яких затверджується робочої групою.
  • Рішення, у тому числі з питань процедурного характеру, приймається більшістю голосів від кількості зареєстрованих учасників громадських слуханнях, які мають право голосу відповідно до цього Положення. Результати підрахунку голосів оголошуються лічильною комісією та вносяться до протоколу громадських слухань.
 • ОФОРМЛЕННЯ РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
  • Хід проведення громадських слухань протоколюється. Протокол підписується головуючим та секретарем слухань. До протоколу додається інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання, а також ухвалені на слуханні резолюції, що носять рекомендаційний характер.
  • Протокол складається щонайменше в 2 (двох) примірниках, один примірник протоколу громадських слухань надсилається відповідним органам чи посадовим особам місцевого самоврядування не пізніше 5 (п‘яти) робочих днів з дня проведення громадських слухань, другий примірник зберігається в ініціатора громадських слухань.
  • Копія протоколу не пізніше 7 (семи) робочих днів з дня проведення слухань вивішується для ознайомлення в місці проведення громадських слухань і має бути доступна для ознайомлення протягом не менше одного місяця після проведення слухань, а також розміщуватися на офіційному веб-сайті Кам‘янської міської ради.
  • Протокол громадських слухань має містити:
   • дату, час і місце проведення громадських слухань;
   • місце проведення громадських слухань;
   • інформацію про кількість учасників громадських слухань з правом голосу;
   • питання, які розглядалися на громадських слуханнях;
   • рішення (пропозиції) громадських слухань, прийняті за результатами розгляду питань, та кількість голосів, поданих за та проти прийняття відповідних рішень;
   • іншу інформацію, передбачену цим Положенням або актами законодавства.
  • До протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських слухань, а також запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під час проведення громадських слухань їх учасниками в письмовій формі.
  • Захист і обробка персональних даних, що містяться у протоколі громадських слухань та додатку до нього, здійснюється відповідно до чинного законодавства України з урахуванням приписів цього Положення. У разі оприлюднення списку реєстрації учасників громадських слухань дані про дату народження та місце проживання знеособлюються, якщо інше не встановлено рішенням учасників громадських слухань. Зазначені дані можуть бути оприлюднені без згоди суб’єктів персональних даних виключно у випадках, передбачених нормами закону.
 1. ВРАХУВАННЯ РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
  • Пропозиції, зауваження викладені в протоколі громадських слухань та рішення прийняті за результатом громадських слухань розглядаються на найближчому відкритому засіданні ради та/або її виконавчого комітету,                   в межах їх компетенції.
  • У разі включення до порядку денного пленарного засідання Кам’янської міської ради чи засідання її виконавчого комітету питання, що було предметом громадських слухань, ініціатору громадських слухань або особі, уповноваженій представляти ініціатора громадських слухань, гарантується право бути присутнім на такому засіданні міської ради або її виконавчого комітету та надається можливість представлення результатів громадського слухання.
  • За результатами розгляду, аналізу та вивчення рішень, що були прийняті на громадських слуханнях, міська рада та/або виконавчий комітет Кам’янської міської ради, може підготувати узагальнену інформацію, яка разом з протоколом передається до органу, уповноваженого на прийняття рішення щодо видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, для їх врахування під час безпосереднього прийняття рішення щодо видача/відмови у видачі дозволу на викиди суб’єкту господарювання, який провадить свою господарську діяльність на території міста Кам’янське та виявив намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
 2. ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ
  • Недотримання порядку ініціювання та проведення громадських слухань, визначених цим Положенням, може бути підставою для визнання громадських слухань такими, що не відбулися, в судовому порядку.
  • Рішення ради, дії або бездіяльність уповноваженого органу (особи) ради щодо проведення громадських слухань, внесення на розгляд сесії ради та/або розгляду питання, розглянутого під час проведення громадських слухань, можуть бути оскаржені до суду у встановленому законом порядку.
 • НЕПРАВОМОЧНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
  • Громадські слухання визнаються такими, що не відбулися, в таких випадках:
   • оголошення про проведення громадських слухань поширене  з порушенням вимог, передбачених розділом 12 цього Положення;
   • кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій або юридичних осіб, діяльність яких є предметом громадських слухань, перевищує 50 відсотків учасників слухань, які мають право голосу;
   • вчинення інших дій чи бездіяльності, які призвели до грубого порушення прав членів громади, передбачених цим Положенням.
  • Рішення про визнання слухань такими, що не відбулися, може приймати голова, рада або суд за скаргою (позовом) ініціатора, учасників громадських слухань або зацікавлених членів громади.
  • У випадку визнання громадських слухань такими, що не відбулися, голова негайно призначає повторні громадські слухання, а рішення органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті на основі розгляду                    їх результатів підлягають скасуванню або перегляду.

 

 

 

Секретар міської ради                                                        Наталія КТІТАРОВА

 

Вам будет интересно

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *