Про встановлення тарифів на послуги міського трамваю у Кам’янському

З метою належного та своєчасного забезпечення мешканців міста послугами міського електричного транспорту (трамвай), що надаються Комунальним підприємством Кам’янської міської ради «Транспорт», розглянувши заяву Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Транспорт» про встановлення тарифів на перевезення пасажирів міським електричним транспортом (трамвай) вх. від 20.09.2021 №13-17/142, відповідно до законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про міський електричний транспорт», наказу Міністерства інфраструктури України від 25.11.2013 №940 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)», рішення виконавчого комітету міської ради від 22.05.2019 №135 «Про порядок регулювання органами місцевого самоврядування тарифів (цін) в місті Кам’янське», керуючись підпунктом 2 п.«а» ст.28, підпунктом 1 п.«а» ст.30, ч.6 ст.59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.         Установити:

1.1. Тарифи на послуги міського електричного транспорту (трамвай),
що надаються Комунальним підприємством Кам’янської міської ради «Транспорт», по маршрутах №1, №2, №3, №4:

—  перевезення пасажира за разовим квитком (талоном) – 6,00 грн;

—  перевезення багажу за разовим квитком (талоном) – 6,00 грн.

1.2. Вартість місячного проїзного квитка – 216,0 грн.

2.          Управлінню транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради надавати звіти про відстеження результативності цього регуляторного акта
до департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності».

3.          Департаменту економічного розвитку міської ради оприлюднити
це рішення в міських засобах масової інформації не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття.

4.          Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного оприлюднення в газеті «Любиме місто ДЗ».

5.   Визнати таким, що втратило чинність з дня набрання чинності цього рішення, рішення виконавчого комітету міської ради від 01.06.2020 №237 «Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай), що надаються комунальним підприємством Кам’янської міської ради «Транспорт».

6.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сауся К.В.

Аналіз регуляторного впливу до регуляторного акта–проєкту рішення виконавчого комітету Кам’янської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай), що надаються Комунальним підприємством Кам’янської міської ради «Транспорт»

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта «Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай), що надаються Комунальним підприємством Кам’янської міської ради «Транспорт»» здійснено на підставі Закону України від 11.09.2003 №1160-VІ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 (зі змінами від 16.12.2015 №1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308»).

Додаток 1
до Методики проведення
аналізу впливу регуляторного акта

І. Визначення проблеми

Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Транспорт» створено рішенням Кам’янської міської ради від 25.04.2019 №1429-32/VII «Про створення комунального підприємства Кам’янської міської ради «Транспорт».

Основним видом діяльності підприємства є надання послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом (трамвай). На балансі підприємства знаходиться:

34 одиниці пасажирських вагонів;

6 одиниць спеціальних вагонів;

6 одиниць автобусів;

77,2 км трамвайної колії;

14 тягових підстанцій;

77,9 км контактно-кабельної мережі;

19 одиниць транспортних засобів, будови та споруди.

Реалізація державної політики у сфері міського електричного транспорту проводиться на засадах доступності транспортних послуг для усіх верств населення, у тому числі пільгової категорії громадян, пріоритетності розвитку міського електричного транспорту, як екологічно безпечного транспорту, беззбиткової роботи перевізників тощо. Питання надання послуг міського електричного транспорту (трамвай) знаходиться у сфері загальних інтересів територіальної громади міста, органів місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади та перевізника – Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Транспорт» (далі – КП КМР «Транспорт»).

Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання, полягає у невідповідності чинних тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай) економічно обґрунтованим витратам підприємства.

Питання, яке необхідно вирішити шляхом прийняття даного рішення, полягає у збалансуванні інтересів держави, органів місцевого самоврядування, користувачів послуг міського електричного транспорту (трамвай) та комунального підприємства. Спільними інтересами всіх сторін є забезпечення безаварійної експлуатації рухомого складу, утримання в належному технічному стані об’єктів міського електричного транспорту, задоволення потреб громади у якісних, безпечних та доступних перевезеннях, дотримання гарантій щодо перевезення пільгової категорії громадян.

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про міський електричний транспорт», наказу Міністерства інфраструктури України від 25.11.2013 №940 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)», рішення виконавчого комітету міської ради від 22.05.2019 №135 «Про порядок регулювання органами місцевого самоврядування тарифів (цін) в місті Кам’янське», до повноважень виконавчих органів міської ради належить встановлення тарифів на послуги
з перевезення пасажирів міським електричним транспортом (трамвай).

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 01.06.2020 №237 «Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай), що надаються комунальним підприємством Кам’янської міської ради «Транспорт» затверджено:

—         тариф на перевезення пасажира за разовим квитком ( талоном) – 4,00 грн;

—         тариф на перевезення багажу за разовим квитком ( талоном) – 4,00 грн;

—         вартість місячного проїзного квитка – 168 грн.

Тарифи, встановлені цим рішенням, лише частково покривають фактичну собівартість послуг міського електричного транспорту, що надаються КП КМР «Транспорт». За час дії тарифів відбулось неодноразове зростання мінімальної заробітної плати: з 01.09.2020 – 5000 грн (+5,8%), з 01.12.2020 – 6000,0 (+20%) до теперішнього часу, планується з 01.12.2021 – 6500,00 (+8,3%). Поряд з цим, тричі підвищився прожитковий мінімум для працездатних осіб, а саме з 01.07.2020 до 2197,0 грн, з 01.12.2020 до 2270,0, з 01.07.2021 – 2379,0 грн та відбудеться підвищення з 01.12.2021 до 2481,0 грн.

За цей час значно зросла вартість енергоносіїв на 39% (з 2,68212 грн/кВт до 3,73751 грн/кВт), запчастин та комплектуючих, матеріалів та ПММ.

Погіршення економічної ситуації на загальнодержавному рівні з березня
2020 року по теперішній час, встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, призвело до зменшення пасажиропотоку (перевезення пасажирів лише по сидячих місцях) і як наслідок недоотримання доходів (виручки) від перевезення платної категорії населення. Майже 62% пасажирів від загальної кількості перевезених користувались послугами підприємства безкоштовно.

Період Кількість перевезених пасажирів всього, тис.пас у тому числі платних, тис.пас безоплатних (пільгових), тис.пас
за період середньомісячна за період середньомісячна за період середньомісячна
(2 півріччя)

2019 рік

6302,7 1050,5 2408,6 401,4 3894,1 649,1
2020 рік 8773,6 731,0 3336,0 278,0 5437,6 453,0
1 півріччя
2021 року
4824,6 804,1 1834,4 305,7 2990,2 498,4

 

В межах затвердженого тарифу, який було розраховано за мінімальною потребою, підприємство не має фінансової можливості у повній мірі забезпечувати повноцінний ремонт та технічне обслуговування рухомого складу, контактної мережі, тягових підстанцій тощо. Це може мати негативні наслідки, зокрема збій у русі та недотримання графіків руху, зниження рівня безпеки перевезення пасажирів та виникнення надзвичайний та аварійний ситуацій, інше.

Фактична собівартість  перевезення одного пасажира за 1 півріччя 2021 року становить 12,42 грн при затвердженому тарифі 4,00 грн.

КП КМР «Транспорт» розраховано нормативний тариф, який становить
13,80 грн за 1 пасажира, ураховуючи соціальну значимість для населення міста послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом (трамвай) було вирішено зменшити нормативні витрати підприємства та запропоновано тариф по мінімальній потребі у розмірі 6,00 грн за 1 пасажира по всім маршрутам.

Ураховуючи звернення комунального підприємства та виконуючи вимоги
Закону України «Про міський електричний транспорт» виконавчими органами Кам’янської міської ради розроблено рішення виконавчого комітету міської ради «Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай), що надаються Комунальним підприємством Кам’янської міської ради «Транспорт», яким передбачається встановити тарифи на всіх маршрутах у розмірі 6,00 грн/пас.
та вартість проїзного квитка 216,0 грн в місяць.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Так
Держава, у т.ч.: орган місцевого самоврядування Так
Комунальне підприємство Так

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів
у зв’язку з тим, що відповідно до норм чинного законодавства, а саме ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.8 Закону України «Про міський електричний транспорт» встановлення тарифів на транспортні послуги належить до повноважень виконавчих органів міських рад.

Формування тарифів на послуги міського електричного транспорту регулюється на державному рівні наказом Міністерства інфраструктури України
від 25.11.2013 №940 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)», на місцевому – рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.05.2019 №135 «Про порядок регулювання органами місцевого самоврядування тарифів (цін) в місті Кам’янське».

Проблема приведення у відповідність тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай) до економічно обґрунтованих витрат не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, тому що тарифи, затверджені рішенням виконавчого комітету Кам’янської міської ради від 01.06.2020 №237 «Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай), що надаються комунальним підприємством Кам’янської міської ради «Транспорт», не відшкодовують фактичні витрати підприємства навіть за мінімальної потреби. Введення в дію нового регуляторного акта дасть можливість зменшити навантаження на міський бюджет, а підприємству зменшити збитки, покращити якість та рівень безпеки перевезення пасажирів.

Примітка: з повним текстом аналізу регуляторного впливу до регуляторного акту – проєкту рішення виконавчого комітету Кам’янської міської ради «Про встановлення тарифів
на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Кам’янському» можна ознайомитись з 20.10.2021 на офіційному сайті Кам’янської міської ради http://kam.gov.ua/ у розділі «Нормативні акти/Регуляторні проєкти/Регуляторні проєкти у 2021».

Директор департаменту

економічного розвитку
міської ради                                                                                  Галина ЄРМОЛЕНКО

 

Начальник управління
транспортної інфраструктури
та зв’язку міської ради                                                             Дмитро КОНЕЛЬСЬКИЙ

 

Поштова та електронна адреса розробників проєкту регуляторного акта, на які приймаються зауваження  та пропозиції:

— Департамент економічного розвитку Кам’янської міської ради: 51931, м.Кам`янське, майдан Петра Калнишевського, 2, каб.316, тел. 55-41-36,
(08.00-16.00 год., перерва 12.00-13.00 год., крім вихідних), e-mail: [email protected];

— Управління транспортної інфраструктури та зв’язку Кам’янської міської ради: 51931, м.Кам`янське, вул.Москворецька, 14А, тел. (056) 56-00-60
(08.00-16.00 год., перерва 12.00-13.00 год., крім вихідних), e-mail: [email protected]

Зауваження та пропозиції щодо положень даного проєкту регуляторного акту — рішення виконавчого комітету міської ради приймаються у письмовому або електронному вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення проєкту рішення за вище зазначеними адресами.

 

 

Вам будет интересно

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *