Вниманию предпринимателей Каменского: налоговая информирует

Продолжаем публиковать разъяснения Главного управления ГФС Украины в Днепропетровской области об особенностях налогообложения в военный период.
Сплата рентних платежів у січні – квітні 2022 року до місцевих бюджетів Дніпропетровської області зросла майже на 677 млн гривень
Платники Дніпропетровської області з початку 2022 року поповнили місцеві бюджети рентними платежами більше ніж на 1,1 млрд гривень. У порівнянні з січнем – квітнем 2021 року сума збільшилась майже на 677 млн грн, або на 157,6 %.
Нагадуємо, що до платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин не належать філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, у зв’язку з тим, що вони не мають статусу юридичної особи.
Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є підприємства (установи, організації), до складу яких входять філії, відділення та інші відокремлені підрозділи.

Екологічний податок: нарахування та сплата в умовах дії воєнного стану
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що тимчасово, з 01 січня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» не нараховується та не сплачується екологічний податок платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.
Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та територій, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.
Норми передбачені до п.п. 69.16 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Таким чином, для об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням екологічним податком, платниками, зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначених Кабінетом Міністрів України, не нараховується та не сплачується за I, II, III та IV квартали 2022 року екологічний податок за всі обсяги та види забруднення, що здійснюються стаціонарними джерелами забруднення, передбачені законодавством України, та за всі обсяги утворених радіоактивних відходів та обсяги тимчасового зберігання радіоактивних відходів.
Слід враховувати, що стаціонарне джерело забруднення – підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (п.п. 14.1.230 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Воєнний стан: до уваги суб’єктів господарювання, які використовують РРО/ПРРО і здійснюють операції з постачання пального та інших нафтопродуктів

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що суб’єкти господарювання, які здійснюють постачання (реалізацію) пального кінцевим споживачам, повинні і надалі проводити роздрібний продаж пального з формуванням та видачею відповідних розрахункових документів, із обов’язковим відображенням відповідної ставки ПДВ, що застосовується до таких операцій з постачання (реалізації).
Норми встановлені п. 2 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами.
Форма та зміст розрахункових документів визначена Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 із змінами та доповненнями (далі – Положення).
Згідно з Положенням ставка ПДВ є одним із обов’язкових реквізитів розрахункових документів, у разі відсутності в документі якого такий документ не прийматиметься, як розрахунковий.
Таким чином, всі суб’єкти господарювання, що здійснюють роздрібний продаж пального, зобов’язані здійснити перепрограмування своїх реєстраторів розрахункових операцій, змінивши ставку ПДВ з 20 % на 7 %, з метою виконання вимог чинного законодавства, відображення відповідних зобов’язань із сплати податків і зборів та видачі споживачам відповідних розрахункових документів.

Який порядок звітування з єдиного податку за ставкою 2 відсотки (терміни та форма)?
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що Законом України від 15 березня 2022 року № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», зокрема підрозділ 8 «Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) доповнено новим пунктом 9.
Зазначеним пунктом встановлено особливості застосування положень розділу XIV «Спеціальні податкові режими» ПКУ з 01.04.2022 до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України та визначені особливості оподаткування платників єдиного податку третьої групи зі ставкою єдиного податку у розмірі 2 відсотки доходу.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки доходу є календарний місяць.
Платники єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки доходу подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для місячного податкового (звітного) періоду.
Наразі з урахуванням змін, внесених до ПКУ, розроблено нову форму Податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2022 № 124 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05.05.2022 за № 495/37831).

Які дії юросіб, офіси яких зруйновані та відповідно всі архіви, всі первинні документи протягом трьох місяців неможливо буде відновити?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома, що у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення первинних документів платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити (із наданням оформлених відповідно до законодавства документів, підтверджуючих настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів) контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому Податковим кодексом України (далі – ПКУ) для подання податкової звітності.
Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.
У разі надання платником податків у порядку та строки, визначені абзацом першим цього підпункту, повідомлення та неможливості проведення перевірки платника податків у зв’язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податків документів строки проведення таких перевірок (крім перевірок, визначених ст. 200 ПКУ) переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки у межах визначених цим підпунктом строків, але на строк не більше ніж 120 днів.
У разі не відновлення документів, зазначених у пунктах 44.1 і 44.3 ст. 44 ПКУ, або їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що відбулися після використання платником податків права на їх відновлення у порядку, передбаченому п. 44.5 ПКУ, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності або на час виконання ним вимог митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Одночасно повідомляємо, що відповідно до п.п. 69.9 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Разом з тим, відповідно до п. 7 розд. I Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1365/26142 (далі – Положення № 879), у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному керівником підприємства, обов’язково проводиться інвентаризація активів та зобов’язань, що перебувають на балансі суб’єкта господарювання.
При цьому згідно з п. 8 Положення № 879 підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал цих підприємств.
Зазначені підприємства зобов’язані провести інвентаризацію станом на 01 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.
Порядок документального оформлення інвентаризації активів та зобов’язань, що перебувають на балансі суб’єкта господарювання, визначено у Положенні № 879.
Відповідні роз’яснення розміщені на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/578879.html.

Порядок дій платників на період дії воєнного стану у зв’язку з неможливістю своєчасного подання скарги про перегляд рішень контролюючих органів

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що у зв’язку з запровадженням воєнного стану в Україні з огляду на військову агресію Російської Федерації проти України, запроваджено наступний порядок дій у зв’язку з неможливістю своєчасного подання скарги про перегляд рішень контролюючих органів.
Строки подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення контролюючого органу можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених п. 102.6 ст. 102 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 підтверджено, що введення військового стану в Україні з 24.02.2022 до його офіційного закінчення є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).
Також, Законом України від 15 березня 2022 року № 2120-IХ «Про внесення змін до ПКУ, зокрема, ст. 102 ПКУ доповнено новим п. 102.9.
Так, згідно з п. 102.9 ст. 102 ПКУ на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану що вводиться в Україні зупиняється перебіг строків, визначених ПКУ, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Враховуючи викладене, у період з 24.02.2022 до припинення або скасування воєнного стану на території України зупиняється перебіг строків щодо оскарження рішень контролюючих органів, встановлених ст. 56 ПКУ, та/або щодо скарг платників податків, які не розглянуті станом на 24.02.2022. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених ст. 56 ПКУ.

Мобільний ЦОП: адміністративні послуги для мешканців Криворізького регіону

З метою забезпечення зручних та доступних умов для отримання послуг і сервісів фізичним та юридичним особам, розширення кола суб’єктів звернень Криворізькою північною ДПІ Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) 11.05.2022 здійснено виїзд мобільного ЦОПу до Прозорого офісу соціальних послуг Тернівської районної у місті ради (далі – Прозорий офіс).
Виїзд здійснено згідно із затвердженим Положенням про мобільний центр обслуговування платників Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська область, Тернівський район, вул. Ухтомського, 23.
Роботу мобільного ЦОПу забезпечено модератором Інною Оніщенко – старшим державним інспектором Криворізької північної ДПІ ГУ ДПС.
Специфіка роботи мобільного ЦОПу полягала у тому, що більшість відвідувачів складалась з внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з території адміністративно-територіальних одиниць, на яких проводяться бойові дії.
Інна Оніщенко ознайомила відвідувачів Прозорого офісу з переліком адміністративних послуг, які можна отримати безпосередньо у мобільному ЦОПі та які документи потрібно мати при собі для отримання тієї чи іншої послуги, а також, проінформувала присутніх з яких ще питань можна звернутись до представників податкової служби. Крім того, до уваги відвідувачів були доведені графік роботи ЦОП Криворізької північної ДПІ та номери телефонів, за якими можна отримати будь-яку фахову податкову консультацію.
У платників податків визвали зацікавленість питання сплати податків в період воєнного стану, зокрема норми діючого законодавства, якими регламентовані питання нарахування та сплати земельного податку, орендної плати за землю; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; визначення пільгової категорії платників податків тощо.
У ході спілкування зауважила, що для зручності, комфортності платників податків в умовах дії правового режиму воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» сервісне обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема, надання адміністративних послуг, виконання інших функцій сервісного обслуговування здійснюється органами ДПС незалежно від місця обліку платника податків.
Крім того, надала консультації з питань формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (заповнення заяв за формами № 1ДР, № 5ДР та № 10ДР). Крім того, надала консультації щодо роботи «Електронного кабінету». Представник податкової служби звернула увагу учасників заходу, що для роботи з сервісом «Електронний кабінет» необхідно мати кваліфікований електронний підпис та наголосила на тому, що кожен має можливість отримати безкоштовні кваліфіковані електронні підписи у пункті кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Героїв – підпільників, буд 42 (Криворізька північна ДПІ ГУ ДПС).
За результатами роботи мобільного ЦОПу, співробітником податкової інспекції було здійснено обслуговування 22 фізичних осіб, з яких, 12 надано адміністративні послуги (прийнято від фізичних осіб 5 заяв за формою № 5ДР, 4 заяви за формою № 10ДР, 3 заяви за формою № 1 ДР), податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) (на отримання податкової знижки за навчання) – 4 декларації. Всі відвідувачі були забезпечені безкоштовними бланками заяв, деклараціями та актуальною друкованою продукцією.
У приміщенні Прозорого офісу на інформаційному стенді розміщено листівки: з переліком адміністративних послуг, про те, що надання адміністративних послуг, виконання інших функцій сервісного обслуговування органами ДПС здійснюється незалежно від місця обліку платника податків.

Вам будет интересно

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *